Jag konstaterades ha förmaksflimmer -98. Elkonverterades 2 gånger men arytmin återkom, kanske beroende på att jag ej fattade att PK-provtagningen var viktig. Efter något år fick jag beskedet att ”vi har slutat med EK för det fungerar inte på en del patienter”. Ta du ditt Waran så får du inte hjärtinfarkt. Maj 2005 fick jag en minimal HI och november -07 en TIA. Har numera ett HBA1C om 4,6 och mår mycket bra med LCHF-diet, men undrar om EK ändå inte vore en bra idé.

Svar

Elkonvertering syftar till att bryta det pågående förmaksflimret, så att sinusknutan kan återuppta styrningen av hjärtat. Har man provat att elkonvertera ett persisterande förmaksflimmer, som återkommer flera gånger, kan bedömningen göras att det inte är möjligt att bibehålla normal sinusrytm efter elkonvertering och att det därför inte fungerar med elkonvertering längre. Det finns inte tydligt skrivet i nationella riktlinjer hur många gånger man bör försöka elkonvertera innan man accepterar förmaksflimret som permanent. Man bör dock först ha testat behandling med något antiarytmiskt läkemedel, som kan förebygga förmaksflimmer, innan detta beslut tas. Du har nu haft ihållande förmaksflimmer i 8-10 år och då kommer det vara mycket svårt att bryta förmaksflimret med elkonvertering och lika svårt att bibehålla sinusrytm efteråt. Detta beror på att det vid långvarit förmaksflimmer blir förändringar i förmaksvävnaden så att förmaksflimmer återstartar och bibehålls i högre grad. Därför är det inte realistiskt att tro att elkonvertering kommer att hjälpa dig. Det är dock livsviktigt att du fortsätter med Waran-behandlingen eftersom du har haft komplikationer med hjärtinfarkt och TIA. Det är också viktigt att kontrollera att ditt förmaksflimmer håller sig inom rimliga puls-variationer under dygnet.