Har opererats för hjärtfladder, men problemen kom tillbaka efter en och en halv månad. Flera månader efter operationen har jag haft hjärtklappningar speciellt vid fysisk ansträngning och problem med pulsen även vid vila. Skulle få komma tillbaka till hjärtavdelningen om det ej blev bra. Min läkare skickade en remiss o sa att de ville ha ett nytt EKG med ett hjärtfladder på men detta är svårt att lyckas fånga eftersom många ggr så kommer man till akuten då har rytmen blivit normal igen. De föreslår att operera in ett ”king of hearts” men tycker att man borde gå in genom ljumsken och framkalla det igen. Hur ska jag göra det hela blir bara en väntan och jag har varit tvungen att varit sjukskriven. Har man inte rätt att komma tillbaka då eller ska man bara bli skickad fram o tillbaka hela tiden. Gjorde ju en ablation men problemen kvarstår!

Svar

Vid ablationsbehandling av olika hjärtklappningar finns alltid en risk för återfall. Det beror på att hjärtat bildar ärrvävnad där värmebehandlingen getts. Ibland kan då hjärtat läka, så att det åter kan passera elektriska signaler där ablationen har gjorts. Vid återfall efter en ablationsbehandling bör Du erbjudas en ny ablation inom rimlig tid. Tyvärr kan det vara långa väntetider. Om dina läkare vill ha hjärtklappningen dokumenterad på bandspelar-EKG, så är det ofta väntetid för detta också. Detta är inget absolut krav vid ny ablation, då de kan framkalla hjärtklappningen då. Tycker att du bör diskutera en ny ablation med din läkare.