Går på årlig hälsokontroll. Vid mitt senaste besök (nov -08) var allting bra. Men eftersom jag ibland har hjärtklappning, korta stunder och dom går över av sig själv, berättade jag det för läkaren. Han lät mig då gå med 3 dagars EKG. I 2 dagar hade jag ingen hjärtklappning men den 3:e dagen fick jag det. Enl läkaren visade det sig vara FF. Jag fick T Seloken 50 mg och Trombyl 320 mg. Men jag känner mig osäker på att det verkligen är det. Har hållit upp för att testa i 14 dagar. Då hade jag bara några tillfällen med hjärtklappning som gick över av sig själv. Kan det ändå vara förmaksflimmer?

Svar

Du har korta attacker av förmaksflimmer som går över av sig självt, vilket kallas paroxysmalt förmaksflimmer. Diagnosen är bekräftad med Bandspelar-EKG och därför har Du fått behandling för att motverka attackerna (Seloken) och skydda mot blodproppsbildning (Trombyl). Denna typ av förmaksflimmer är vanligare hos yngre friska personer, där vissa inte besväras nämnvärt och andra har svåra symtom av attackerna. Om Du inte besväras av dessa korta attacker av förmaksflimmer och inte har någon riskfaktor för blodproppsbildning är inte behandling nödvändig. Föreslår att Du diskuterar detta med den behandlande läkaren.