Äter Atenolol 100mg, Plendil 2.5mg, Atacand Plus 8mg, Trombyl 320mg. Har en pacemaker. Diagnos: paroxysmalt förmaksflimmer som kommer i någon gång i månaden. Är 74 år.

Svar

Gissningsvis har du också behandling för högt blodtryck att döma av medicinlistan. Enligt de nyligen utkomna nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård borde du i så fall möjligen ha behandling med Waran (blodproppsförebyggande) istället för Trombyl som förebyggande behandling för blodpropp (stroke) men det är något att diskutera med din behandlande läkare.