Jag fyller 60 år i februari och äter Inderal Retard 160mg förebyggande mot migrän (sedan -96). Jag har haft återkommande hjärtrusningar sedan mitten på 80-talet, då jag sökte för detta efter första gången (efter 6 veckors sjukskrivning för CMV-virus). Jag blev undersökt och fick veta att det inte var något att oroa sig för. Efter att jag började äta Inderal blev det glesare mellan hjärtrusningarna. Hjärtat slår hårt och snabbt och jag antar att det är detta som kallas hjärtrusning. Ibland kan det kännas annorlunda, det känns ytligare och som om hjärtat ”fladdrar”. Är detta förmaksflimmer? Och bör jag söka för detta? Jag kan tillägga att på min fars sida finns mycket stroke, fyra syskon av fem (den femte dog av ALS).

Svar

Detta låter mer som det vi kallar en återkopplingstakykardi d.v.s. en snabb, regelbunden hjärtrusning. Till detta finns det flera olika tillstånd som kan vara orsaken. Att det känns annorlunda ibland skulle kunna bero på tillfälliga förmaksflimmer. Förslag: Kontakta egen läkare för att försöka få EKG-registrering utförd när besvären pågår.