Ska jag öka enalaprildosen tills konverteringen utförts?

Svar

Jag tycker inte att du själv skall ändra i din blodtrycksmedicinering. Du bör istället ta kontakt med din behandlande läkare för att diskutera detta. Kanske kan du kontrollera blodtrycket extra hos din distriktssköterska?