Har förmaksflimmer och fladder. Bltr 145/84, puls 85. Började febr. 2008. Mediciner: Bisoprolol, Enalapril, Impugan (sporadiskt, följer vikten nota), Pravachol, vid behov Suscard buck. Bypass 1993, flera ballongutvidgningar senare. Behandlas med hormonmedicin var tredje månad injektion mot cancertumör i prostata.

Svar

Om Du har fått återfall i förmaksflimmer sedan elkonverteringen för ett år sedan är det inte troligt att en ny elkonvertering kommer att hjälpa särskilt länge. Det viktigaste för Dig är att Du får en bra pulssänkande behandling så att pulsen håller sig på en normal nivå. Där har Du redan behandling med betablockeraren Bisoprolol, vilket kanske är tillräckligt. Eftersom Du har behandling för hjärtsvikt, har kranskärlssjukdom samt är 82 år är det viktigt att Du också får förebyggande behandling mot blodproppsbildning med Waran då Du har en ökad risk för detta. Ta kontakt med Din behandlande läkare och diskutera medicineringen.