Är 68 år. För 4 år sedan hade jag min första hjärtrusning efter en vinprovarkväll. På natten fick jag min första rusning i ca 4 timmmar. Tre månader tidigare hade jag varit sövd och har varit det 3 ggr till. Har efter det varit starkt bedövad 2 ggr bla vid en hallux valgux op. Kan det ha ett samband? Slutade jobba för 3 år sedan och hade nästan inga rusningar under 2 år. Under senaste året har jag haft ett mycket psykiskt påfrestande förhållande och rusningar kom ganska snart tillbaka. Den senaste månaden har det kommit ungefär 2 ibland 3 ggr per veckan och pågått 2 till 4 timmar. Det känns också ut i vänstra armen och upp i halsen och jag blir helt slut. Hjärtat slår också ojämnt och hoppar ibland. Det har blivit mycket mer påfrestande och dagen efter är jag trött och jag har som träningsverk runt hjärttrakten och ut på den sidan av ryggen. Just nu har jag stark oro för vad som kan hända, om hjärtat inte orkar mer och stannar och om jag har haft någon infarkt. Har kontakt med Heartcenter i Sthlm, senast för ett år sedan. Arbetsprovet var bra och läkaren gjorde ett ultraljud som såg bra ut. Jag beskrev att det bla känns upp i halsen. Läkaren sa att det ju kan vara hjärtflimmer, men inget farligt. Inget mer gjordes. Ska jag kontakta dem igen?

Svar

Uppkomst av förmaksflimmer har inget samband med narkosmedel eller bedövningsmedel. I Ditt fall är det omöjligt att säga vad som har gjort att just Du har drabbats, däremot vet man att fysisk eller psykisk stress ger ökade besvär med förmaksflimmer. Symtomen vid förmaksflimmer kan kännas som kärlkramp med smärta/tryck upp i halsen och ut i armen. Det är dock inte samma sak som kärlkramp eller hjärtinfarkt, då blodflödet genom en del av ett kranskärl stryps och en del av hjärtat drabbas av syrebrist. Vid snabbt förmaksflimmer kan det uppstå en liten syrebrist i hela hjärtat, som ger samma symtom, men som försvinner när förmaksflimret går över och orsakar inte någon bestående skada på hjärtat. Symtomen kan också förstärkas av en samtidig oro/ångest känsla. Har man dessa symtom vid förmaksflimmer är det viktigt att utesluta samtidig kranskärlssjukdom med arbetsprov och ultraljud av hjärtat. Eftersom Dina besvär av förmaksflimmer har förvärrats senaste året tycker jag att Du ska kontakta Din behandlande läkare och diskutera vilken behandling Du behöver mot förmaksflimmer.