Är det något jag ska tänka på i min livsföring?

Svar

Ett blåsljud i hjärtat uppkommer då blodet som strömmar bildar en virvel. Sådana virvelbildningar kan ske normalt till exempel då blodet rör sig fort vid ansträngning eller vid stress. Blåsljudet som då uppkommer kallas för fysiologiskt (normalt). Blodet kan också bilda virvelströmmar vid förträngningar eller läckage i hjärtats klaffapparat. Detta kan närmare undersökas med en ultraljudsundersökning av hjärtat. Om en läkare har konstaterat att du har blåsljud på hjärtat skall du kunna kräva av denne läkare att få veta om ditt blåsljud är fysiologiskt eller onormalt. Ibland krävs ultraljudsundersökning för att säkert kunna bestämma detta.