Jag är kvinna 68 år och har av en tillfällighet fått diagnosen förmaksflimmer. Har aldrig känt av detta men har genomgått en konvertering. Egentligen vet jag inte om den funkat eftersom jag inte känner av flimret och skall endast återuppsöka hjärtkliniken om jag mår dåligt, vilket jag inte gör. Behandlas nu med Waran och Bisopropol, vilket fungerar bra. Har årligen tagit en skidsemestervecka på tämligen hög höjd i Alperna men funderar nu på om det är så lämpligt?

Svar:
Flimmer kan ge symtom exempelvis i form av hjärtklappningskänsla och trötthet. För vissa är dock flimret asymtomatiskt och kanske upptäcks av en slump vid en hälsokontroll. För dig finns inga restriktioner beträffande fysisk aktivitet varför skidsemester ska vara helt OK. Du kan väl anstränga dig på ”normal höjd” och känna att du orkar innan du ger dig av till Alperna?!