Förmaksflimmer.coms seminarium i Stockholm

Anders Englund och Mårten Rosenqvist

Anders Englund och Mårten Rosenqvist

Det var ett välbesökt seminarium med runt 500 deltagare. Innan föreläsningen kunde besökarna gå runt bland några utställare. Där kunde man bl a se hur självtest av INR-kontroll går till, höra mer om Hjärt- och Lungsjukas förening samt diskutera förmaksflimmer i vår egen monter.