Jag har haft två svåra attacker förmaksflimmer nattetid med tre månaders mellanrum. Efter andra slutade jag helt med alkohol. Första gången gick det tillbaka till sinus spontant, andra m hjälp av Cordarone, 300 mg. Blodtryck120/70 efter sinusåtergång första gången. Vilopuls ca 50/min då jag är tränad och siktar på att bli (mycket) vältränad, då den brukar ligga på 44-48. Fick bisoprolol som jag dock inte tar eftersom mina attacker är så få och riskerna för biverkningar för stora, jag har bla Raynauds fenomen, som ibland kan vara besvärligt vintertid. Jag har inga besvär från hjärtat ens vid hård ansträngning. Bara på natten ibland, speciellt då jag legat länge på vänster sida (tror jag). Gör jag rätt? Jag är 52 år och mycket aktiv. Har slutat med allt som kan störa hjärtat inkl kaffe.

Svar

Förmaksflimmer startar ofta spontant utan uppenbar utlösande faktor. Alkohol är en faktor som vi vet kan utlösa förmaksflimmer, men inte hos alla. Var det alkohol som startade flimret hos dig? Om du kan ”avstå” alkohol och kaffe så är det inte fel att prova. Bisoprolol är en betareceptor-blockerare med viss flimmerförebyggande effekt. Om du tycker att risken för biverkningar av denna medicin inte kan motiveras då du har flimmer så sällan kan man mycket väl avstå från denna behandling. Det är dock viktigt att din behandlande läkare får ta del av detta beslut.