Är 50-årig kvinna. Gjorde en hjärtoperation för två år sedan, lagade främre mitralisklaffen med en gortonsring. Hade mycket extraslag innan operationen och flimmer efter. Behandlades med cordarone och elkonvertering. Äter nu Waran, emconcor, triatec och simvastatin. Har varit förskonad i stort sett från extraslag och flimmer sedan en längre tid, men har nu sedan ca en vecka tillbaka fått mycket extraslag igen. Vad kan detta bero på och kan det vara farligt?

Svar

Svårt att säga vad det beror på. Rent allmänt är det så att personer med tendens till extraslag ofta beskriver hur dessa förekommer i ganska varierande omfattning, med bättre och sämre perioder omväxlande. Extraslag är i princip aldrig farliga. Har man en benägenhet att få episoder av förmaksflimmer kan en ökad förekomst av extraslag eventuellt förebåda en attack av förmaksflimmer.