Har förmaksflimmer sedan 2 år och är 66 år. Fick elkonvertering men flimret kom tillbaka

Svar

För de personer som har förmaksflimmer och någon s k riskfaktor för stroke (blodpropp till hjärnan) innebär behandling med Waran en klar fördel för den behandlade genom att minska riken för stroke. Utöver den ökade risken för blödning är annars Waran ett påfallande ”snällt” läkemedel med få biverkningar. Waran är inte känt för att ge leverskador.