Står på Trombyl sedan ett år pga att jag fick ont i bröstet. Gjort flera undersökningar men inte hittade några fel. Men jag fick trombyl för att är apc-resistens. Jag har ofta ont i magen sen jag började äta trombyl. Har talat med min läkare om det samt gjort en gastroskopi, utan att hittat några fel. Undrar om det är trombylen som jag får ont av?

Svar

Trombyl innehåller en substans (acetylsalicylsyra) som kan ge magbesvär. Rekommendationen är att du igen tar upp ditt hälsoproblem med din behandlande doktor. När man ska äta ett läkemedel regelbundet så är det viktigt att den insatta behandling fungerar så bra som möjligt. Ibland kan behövas att man gör korrigering av det insatta läkemedlet eller ett tillägg av något annat läkemedel för att behandlingen ska kunna fungera bra.