Jag (72 år) har under flera år haft attacker av förmaksflimmer. Äter tambokor (200 mg), Aprovel (300 mg), seloken (100 mg) samt waran (5 tabl per vecka). Sedan jag började använda tambokor för 6 år sedan har jag haft 1 – 2 flimmer per år. Jag märker alltid direkt när ett flimmer börjar. Har fått veta att jag kan vänta upp till 2 dygn med att åka in till sjukhuset för elkonvertering. De flesta flimren går över av sig själv inom ett dygn eller så.

Mina frågor är: Varför måste jag äta waran när jag bara har flimmer ett 1 eller 2 ggr per år? Är det risk för blodpropp även när jag inte har flimmer och, i så fall, varför kan jag då vänta med att åka in för elkonvertering i mer än ett dygn när jag har flimmer? Kan jag klara mig med trombyl som jag tidigare hade i flera år? Har den nya blodförtunnande medicinen färre biverkningar?

Svar:
1. Även flimmer som förekommer sällan medför en risk för blodproppsbildning. Vi betraktar således flimmer lika ur ”proppsynpunkt” oavsett om man har glesa besvär eller kroniskt flimmer.

2. Om du väntar mer än 48 timmar till elkonvertering riskerar du att inte få en konvertering akut. Om läkarna tror att flimret stått längre än så vill man som regel ha kontroll på Waranbehandlingen med terapeutiskt PK-INR (Waranvärde) under minst 3 veckor med veckovisa kontroller.

3. Trombyl har dålig proppförebyggande effekt och utgör idag mycket sällan ett alternativ till Waran eller andra antikoagulantia.

4. Med den nya blodförtunnande medicinen menar du sannolikt nya antikoagulantia såsom Pradaxa. Dessa medför, liksom Waran, ökad blödningsrisk som biverkan. Annars skiljer sig biverkningarna åt. En vanlig biverkan med Pradaxa är magbesvär.