Är 52 år. Efter att ha ätit Seloken samt Trombyl i ca 1 år har sexlusten nästan helt avtagit. Efter samtal med läkare blev det byte till Sotalol. Har ej märkt någon skillnad. Verkar vara olika uppfattningar mellan läkare. Vissa gånger tar dom bort alla mediciner nästa gång skall man äta. Vad ska man tro?

 

Svar:

Minskad sexlust kan ha många orsaker, däribland biverkan av läkemedel. För att utröna om läkemedlen ger denna negativa påverkan är det ofta rimligt att tillfälligt sätta ut/byta preparat för att se om sexlusten återkommer. Om det inte gör någon skillnad att sätta ut läkemedlet är det rimligt att tro att den minskade sexlusten har andra orsaker. Man får då utreda detta vidare. Olika specialister kan behöva konsulteras.