Har för cirka 4 månader sedan opererat bort hela sköldkörteln pga ”giftstruma”. Hade stora problem med förmaksflimmer under en lång tid innan diagnos fastställdes och sedan fortsatte problemen trots medicinering (om än i betydligt mindre utsträckning). Nu är alltså sköldkörteln borta och jag mår så mycket bättre, men… hjärtklappningen kvarstår. Inte hela tiden, men kommer och går i ungefärliga 14-dagars perioder. Problemen börjar lite svagt för att sedan öka under några dagar, sedan följer några dagar då det ibland känns olidlig, därefter avtar det och försvinner helt. Därefter följer ca 14 dagar när det är hur lugnt som helst. Min fråga är: Kan detta fortfarande härröras till min tidigare diagnos. Kan kroppen ta tid på sig och ”ställa om sig” efter att ha gått på högvarv så länge? (hormonerna spökar fortfarande?). Hjärtklappningen verkar inte på nåt sätt höra ihop med vad jag gör eller inte gör. Är inte stressad. Har förstås tagit Ekg som inte visar nåt konstigt, eftersom jag just då inte har haft känningar.

Svar

Överproduktion från sköldkörteln kan orsaka förmaksflimmer. Det kan mycket väl vara så att flimmerbenägenheten successivt går tillbaka efter det att sköldkörteln opererats. Hur lång tid detta kan ta är säkert olika från person till person. Här är det också viktigt att substitutionsbehandlingen (Levaxin) blir rätt inställd. Teoretiskt sätt kan en för hög dosering här också leda till ökad flimmerbenägenhet.