Jag har provat de flesta hjärtmediciner, vilka inte fungerat och på order av opererande sjukhus slutade jag äta hjärtmedicinen dagen innan ingreppet. Jag skulle egentligen ha gjort en lungvensablation föregående av en TEE via matstrupen. Denna TEE gick inte att utföra pga för trång matstrupe, varför man i stället valde HIS ablation. Det har nu gått 2 veckor efter ingreppet och jag vaknar ibland fortfarande på nätterna med flimmer, visserligen inte lika starkt som tidigare men ändå. Dagen efter är jag som tidigare trött, matt och energilös. Jag har läst eller hört någonstans att man kan ha flimmer några månader efter lungvensablation, gäller detta även HIS ablation?

Svar

En HIS-ablation tar inte bort förekomsten av förmaksflimmer, enbart symtomen av flimmer med oregelbunden och snabb puls försvinner vid detta ingrepp. En HIS-ablation förutsätter att en pacemaker tidigare är inopererad, och det är pacemakern som efter HIS-ablationen garanterar en jämn puls oavsett om ditt hjärta går i flimmer eller ej.