Jag har sedan 1 1/2 år tillbaka ett kroniskt förmaksflimmer. Tar Seloken 75 mg dagligen, det håller pulsen nere på 60-80/minut, har en pacemaker för att pulsen inte skulle bli för låg. Min fråga är, får man hjärtat förstorat ju lägre man går med konstant flimmer? Hur pass alvarligt är detta?

Svar

Normalt sätt brukar just förmaken vidgas något när man har förmaksflimmer under längre tid, vilket inte är detsamma som att ”hjärtat växer”. (Växande hjärta var den term man tidigare brukade använda om hjärtsvikt). Någon förstoring av hjärtats kamrar enbart till följd av förmaksflimmer brukar man inte se.