Jag har under åren 2002-2008 haft 6 attacker av förmaksflimmer och genomgått 2 elkonverteringar 2008 -2010. Äter seloken 50mg och trombyl. Kan mitt problem med uppblåst mage/gasbildningar efter intag av brödprodukter påverka så att det triggar igång flimret? Senaste flimret slutade av sig självt. Detta problem begränsar mitt liv eftersom jag försöker att aktivera mig med promenader,(klump i magen rapningar på promenaden, andfåddhet). Vattengympa en gång i veckan och annat socialt liv. Jag är 74 år och förövrigt pigg och alert med många intressen. Behandling?

Svar

Det är inte direkt ett välkänt fenomen som beskrivs men möjligheten till en koppling mellan magproblem och förmaksflimmer har förts fram , fr.a. beskrivets av enstaka patienter. Det finns alltså en möjlighet att magproblemen för just Dig kan dra igång flimmer någon enstaka gång. Behandling mot magproblemen skulle kunna vara i form av någon form av kostförändring, eventuellt minskning på mjölkprodukter. Kan vara värt att diskutera med primärvårdsläkare.