För tio år sedan fick jag diagnosen sköldkörtelcancer och hela sköldkörteln togs bort. Innan diagnosen hade jag besvär med oregelbunden hjärtrytm. Fortfarande händer det ibland att extra slagen kommer. Men nu tycker jag att det är mycket besvärligt och blir orolig. Är detta förmaksflimmer eller bara vanliga extra slag? Har fått reda på att jag har B12 brist och jag har fått tabletter för detta. Nu har hjärtat börjat att spöka nästan hela tiden. Jag är väldigt trött och yr. Kan B12 bristen påverka hjärtat?

Svar

Givetvis svårt att veta men det skulle inte förvåna om det är episoder med förmaksflimmer som beskrivs. Helt korrekt att ta en diskussion med husläkaren, långtids EKG-registrering kan vara ett förslag på utredning.