Jag undrar hur de tre olika typerna förmaksflimmer ser ut på EKG-kurvan och hur man skiljer de åt utseendemässigt.

Svar

Ett pågående förmaksflimmer ser liknande ut på EKG oavsett om det är ett paroxysmalt, persisterande eller permanent förmaksflimmer. Det innebär en oregelbunden rytm (QRS-komplex) utan någon P-våg före, istället en helt oregelbunden aktivitet på baslinjen på EKG. Ett förmaksflimmer kan dock gå mycket snabbt eller långsamt och QRS-komplexen kan vara smala eller breda p.g.a skänkelblockering. Paroxysmalt förmaksflimmer betyder attacker av förmaksflimmer som går över av sig själva, med normal sinusrytm däremellan. Persisterande förmaksflimmer går inte över av sig själv, utan måste brytas med läkemedel eller elkonvertering. Permanent förmaksflimmer pågår konstant och går inte att bryta med läkemedel eller elkonvertering.