Kan förmaksflimmer uppstå genom användning av andningsmask på grund av sömnapné? Har det någon inverkan?

Svar

Sömnapné är en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer, det finns det goda belägg för. Det är mindre troligt att behandlingen för tillståndet ställer till med samma problem.