Hur många timmar ska man ha haft förmaksflimmer innan man skall sätta in elkonvertering? Jag äter Waran och har pacemaker inopererad sen sept- 09. Har nyligen bytt från sotalol till Tambocor.

Svar

Vid förmaksflimmer finns risk för att blodproppar bildas i hjärtats förmaksöra. Denna risk ökar med tiden vilket gör att läkare normalt inte vågar elkonvertera ett förmaksflimmer som stått längre än 48 timmar utan adekvat blodförtunnande behandling med Waran. Någon ”kortaste” tid till elkonvertering finns inte, utan avgörs av praktiska omständigheter och de symtom personen med flimmer har. Då förmaksflimmer oftast tolereras någorlunda väl och då flimret har stor benägenhet att gå över av sig själv kan det många gånger vara rimligt att avvakta något (kanske 24 timmar) innan elkonvertering tillgrips. Avgörande hur länge man kan vänta är graden av besvär vid flimmer.