Har varit inlagd på sjukhus 4 dagar i slutet på juli, 2009, och har diagnosen förmaksflimmer. Tar 1 Waran 2,5 mg och Metoprolol 50 mg, också en tablett per dag. Elkonvertering planerad i slutet på augusti. Min puls ligger omkring 130 sa fort jag ror på mig och ligger på ca. 70 om jag ar still under en längre tag. Hade ett liknande förlopp for 4 ar sedan och det löstes helt med elkonvertering och var sedan symptomfri i 4 ar, fram tills nu. Min vilopuls under dessa ar har legat omkring 44 slag per minut vilket kanske ar anledningen till att jag inte far mer pulssänkande medicin? Kan ni ge något råd?

Svar

Att din normala vilopuls är 44 under sinusrytm är normalt för relativt vältränade personer. Visst kan det vara därför läkaren endast har gett Dig en liten dos Metroprolol. Om Du i väntan på elkonvertering mår dåligt av att pulsen rusar iväg under lätt ansträngning tycker jag att Du kan kontakta ansvarig läkare och fråga om dosen kan höjas. Om inte betablockerare som Metroprolol har tillräcklig pulssänkande effekt finns det andra läkemedel som kan ges i kombination med denna. Eftersom det är andra gången Du drabbas av persisterande förmaksflimmer kan det vara läge att diskutera med kardiolog hur strategin ska se ut om förmaksflimret kommer tillbaka igen efter en andra elkonvertering. Då kan det vara dax att prova någon mer förebyggande antiarytmisk behandling.