7 maj-09 var jag på ablation och det har fungerat bra bortsett från ”extraslag” i stort sett varje dag. Natten mellan 13 och 14 augusti fick jag flimmer. Jag har läst att personer som haft hjärtinfarkt inte skall arbeta med händerna i högläge. Jag själv arbetade hela den 13 med att tvätta och skrapa ett garage före målning, armarna var i högläge största delen av dagen. Kan detta vara en bidragande orsak till flimret?

Svar

Efter en förmaksflimmerablation tar det ca tre månader innan det behandlande området har läkt och omvandlats till ärrvävnad. Under dessa månader är det vanligt med extraslag och även korta attacker av förmaksflimmer, men vid en lyckad ablation ska besvären avta efterhand. I Ditt fall har det gått tre månader och först nu har förmaksflimret återkommit. Detta kan innebära att någon del av det behandlande området har läkt ihop förmågan att leda elektriska signaler från lungvenerna ut i förmaket. Detta är relativt vanligt efter en första förmaksflimmerablation, och innebär att man behöver göra om proceduren och täta till de ställen där signaler läcker igenom. Detta är ett helt elektriskt fenomen och påverkas inte av att Du hade armarna i högläge. Ta kontakt med Din behandlande läkare och berätta om återfallet.