Jag är 67 år och har besvär med restless legs. Därför har jag deltagit i en undersökning om ny medecin för RLS och under tre veckor troligtvis ätit Pregabalin (Lyrica). Läkarundersökningen före testet visade att jag var kärnfrisk. Jag rör mig tre dagar per vecka obehindrat i skog och mark. RLS-symptomen försvann men jag drabbades av förmaksflimmer efter tre veckors tablettintag. RLS-testet avbröts omedelbart med b la besvärlig diarré som följd. RLS-besvären återkom efter några dagar. Jag är nu efter en dryg månad med biverkningar elkonverterad två gånger men flimret återkommer efter ett dygn. Nästa behandlingssteg är oklart just nu, men läkarna verkar bra och kunniga. Kan pregabalin ha förorsakat förmaksflimmer eftersom en biverkning är rytmpåverkan på hjärtat?

Svar

Lyrica (pregabalin) har få beskrivna hjärtbiverkningar i FASS. Bland mindre vanliga beskrivs hjärtklappning, och bland sällsynta beskrivs långsam puls. Man diskuterar inte alls risk för förmaksflimmer. Du skriver också att du fick diarré. Detta är ingen känd biverkan av Lyrica enligt FASS. Kan det istället vara så att diarre orsakades av en ”vanlig” maginfluensa? Kan denna maginfluensa orsakat ditt flimmer? Vi vet att förmaksflimmer ofta uppkommer vid annan sjukdom eller i samband med ett operativt ingrepp vilka båda orsakar stress hos kroppen. När väl flimret debuterar kan det vara svårt att bli av med det och man kan behöva tillgripa antiarytmiska läkemedel parallellt med elkonvertering. Även andra åtgärder kan bli aktuella i ett senare skede.