Jag har en god vän som fick hög puls 150 i ett antal timmar. Han åkte in till sjukhus och de skulle sätta in ”elchock” säger jag, men ni vet vad jag menar. Medan han väntade på det, (totalt ca 5 timmar sedan det hela startade) lugnade sig hjärtat och pulsen blev normal. Behöver jag vara orolig att han var nära att få en hjärtinfarkt eller finns det inget samband. Detta var första gången han kände av att pulsen skenade iväg. Ålder 63 år. Äter betablockerare för högt blodtryck, men för övrigt fullt frisk och arbetsför. Läkarna på sjukhuset tyckte det var bra han kom in. De kunde mäta det hela och de sa också att det inte var farligt, men man ska inte gå med det mer än 48 timmar. Sedan ska man ta hjälp av läkare.

Svar

Förmaksflimmer har inget samband med kranskärlssjukdom som leder till hjärtinfarkt. Det är en elektrisk rubbning i hjärtats förmak. Däremot kan förmaksflimmer ibland uppkomma efter en hjärtinfarkt samt är relativt vanligt efter hjärtkirurgi. För personer som har kranskärlssjukdom med angina (kärlkramp) kan förmaksflimmer leda till en ökad belastning av hjärtat med syrebrist och bröstsmärta som följd. För annars friska personer finns ingen risk för detta, då hjärtat klarar av en snabb puls under en relativt lång tid.