Finns det någon forskning på om alkoholintag kan utlösa förmaksflimmer? Kan alkoholens urindrivande effekt påverka? Min erfarenhet är att de gånger, ca 10 st, som jag fått förmaksflimmer har det kommit på söndagar efter att jag druckit alkohol på fredag och lördag. Sedan en längre tid, ca 5 år, har jag aldrig druckit alkohol två dagar efter varandra och har då aldrig fått förmaksflimmer. Samtidigt har jag också börjat använda rytmonorm, så att det mycket väl kan vara medicinen som skyddat mig och inte de förändrade alkoholvanorna.

Svar

Det är en återkommande synpunkt från patienter med attackvis förekommande förmaksflimmer att det utlöses lättare efter alkoholintag, även högst måttligt sådant. Vissa får flimmer i anslutning till alkohol, andra natten efter, mönstret förefaller vara individuellt. Utöver detta finns andra som aldrig reagerat på detta sätt. Orsaken är inte väl undersökt. Rhytmonorm är ett av de läkemedel med antiarytmisk effekt som är effektivt så sannolikt har också det bidraget positivt.