Har sedan sommaren 2010 medicinerat med tambocor 1 x 100 + 1 x 50. Detta har fungerat bra fram till nu. De sista dagarna har jag på kvällarna och nätterna känt av en hög puls som jag upplever som obehaglig. Den har varit regelbunden hög men inatt kände jag vid ett tillfälle oregelbunden. Vaknar av detta och känner mig orolig

Svar

Kontakta ditt sjukhus för att diskutera detta med din behandlande läkare. Det är viktigt att diskutera din läkemedelsbehandling och försöka utreda vilken form av hjärtrytmrubbning du har. Det du upplever som oregelbunden hjärtrytmrubbningen skulle kunna vara förmaksflimmer och den regelbundna rytmstörningen någon annan typ av hjärtrytmrubbning. När man behandlas med Tambocor så är det vanligt att detta görs med en kombination av annat hjärtläkemedel (s.k. betablockad) för att minska risken för andra rytmstörningar. Så, rekommendationen är att snarast kontakta det sjukhus där man ansvarar för din Tambocor-behandling.