Är 53 år. Har förhöjd hjärtfrekvens efter rep av mitralisklaffen i höstas.

Svar

Först gäller att det är endast för pågående rytmrubbning, t.ex. förmaksflimmer, som elkonvertering kan vara aktuell. Ablation kan ske vid återkommande eller ihållande rytmrubbningar med syfte att förhindra återfall i den behandlade rytmrubbningen.