Vad jag förstår så kan man använda olika metoder vid en kateterablation: RF=värme eller kyla. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med metoderna?

Svar:
Kortfattat om skillnader: Med RF (värme) teknik finns större erfarenhet än för kryo (kyla), men i befintliga studier verkar effektiviteten att ge flimmerfrihet vara likvärdig åtminstone vid paroxysmalt flimmer. RF teknik ger större grad av flexibilitet vid ingreppet, om man t ex vill behandla mer än bara lungvenerna. Risk för skada på omgivande organ och strukturer (lungvener, matstrupe) verkar vara mindre vid kryo teknik. Du bör diskutera detta med ansvarig elektrofysiolog innan ingreppet.