68 år, förmaksflimmer sedan 2003. Waran fungerat bra utom sista året då PK-värdet oförklarligt ibland ökat kraftigt trots oförändrad dosering och såvitt jag vet oförändrade mat- och dryckesvanor. Medicinerar också mot högt blodtryck, betablockerare plus Atacand. Ärftlig belastning, far och farfar dog i hjärtsjukdom i 80-årsåldern. Läkare har föreslagit Trombyl som ersättning. Vill veta mer om fördelar med resp läkemedel mitt fall.

Svar:
Trombyl är inget alternativ för dig. Du är över 65 år och har högt blodtryck vilket ger minst 2 poäng enligt CHADS-VASc skalan. Detta motiverar fortsatt behandling med antikoagulantia såsom Waran. Om du trots god följdsamhet till Waranbehandlingen har kraftigt varierande värden på PK-INR kan man diskutera behandling med alternativa antikoagulantia (de nya på marknaden). Jag rekommenderar att du kontaktar din behandlande läkare för att diskutera för- och nackdelar med fortsatt Waran visavi de nya antikoagulantia.