Svar

Enligt gällande riktlinjer har du den behandling som rekommenderas: Trombyl eller inte någon s.k. blodförtunnande alls (borde kallas blodproppsförebyggande) i och med att du är under 70 år och inte heller har andra s.k. riskfaktorer.