Kan jag flyga i ett litet småflygplan typ Cessna och sitta i cockpit då jag har pacemaker? Där sitter man ju nära alla instrument och radio, är detta ok?

Svar

Det finns få vetenskapliga studier som testat hur moderna pacemakrar reagerar i en cockpit på små flygplan. Dessa visar dock att pacemakern inte påverkas alls av det elektromagnetiska fältet i en cockpit. Utifrån dessa data finns det alltså inget som tyder på att det är farligt att sitta i en cockpit under flygning om man har en pacemaker.