För tionde dagen i rad har jag flimmer. Pulsen ligger konstant på 135-140. Jag äter Metroprolol 200 mg per dag. Pulsen sjunker ganska snart ned till cirka 110, men efter en timme så har den gått upp igen till 140. Har haft besvären i ökad omfattning sedan dec -09, men inte tio dagar i följd. Tidigare har det gått över inom ett dygn, men inte den här gången. Gjorde elkonvertering i feb -09, då förmaksflimret uppträdde för första gången. Vill inte ha det så här. Egentligen vill jag börja motionera, men vågar inte. Vad ska jag göra?

Svar

Du skriver att du har en förhöjd puls som konstant ligger på 135-140/min. Detta behöver inte vara förmaksflimmer, utan kan orsakas av förmaksfladder (eller annan arytmi). Denna hjärtklappning (förmaksfladder) är nära besläktad med flimmer, men är oftast svårare att frekvensreglera med läkemedel, dvs pulsen är hög trots bromsande läkemedel. Vid förhöjd puls under lång tid (veckor) finns viss risk för att hjärtats pumpförmåga försämras. Du bör snarast kontakta sjukvården, t ex akutmottagningen vid närmaste sjukhus för att fastställa vilken hjärtklappning det rör sig om, samt kontrollera hjärtats pumpförmåga. På sjukhuset får man därefter ta ställning till vidare åtgärder.