Har förmaksflimmer, och man talar om snar elkonvertering. Är 75 år, har Parkinsons sjukdom och äter Madopark samt Sifrol och flera andra mediciner. Har en njurskada. Känner mig mycket tveksam till Waran. Min husläkare säger att jag har förmaksflimmer men inte hjärtsvikt. Min neurolog säger att flera av de symtom jag upplever (bl.a. svår andfåddhet, nattlig hosta) snarare beror på hjärtsvikt än t.ex. Parkinson. Ser du några särskilda risker med min diagnos, medicinering samt planerna på konvertering, waranbehandling osv.?

Svar

Du ställer många och bra frågor. Dessa borde du ställa till din husläkare, eller till den/de doktor(er) som kommer att genomföra den planerade elkonverteringen. Flimmer kan ge symtom i form av hjärtklappning, trötthet, andfåddhet. Flimmer medför också risk för blodproppsbildning, t ex stroke. Om symtomen är besvärande finns anledning att elkonvertera flimret till normal sinusrytm. Där finns dock stor risk att flimret återkommer efter sådan åtgärd. Om flimret stått längre än 48 timmar finns anledning att ta blodförtunnande behandling med Waran innan en elkonvertering kan ske, detta för att minska blodproppsrisken vid själva elkonverteringen. Du är 75 år och har högt blodtryck, och har därigenom ökad risk för blodproppsbildning. Det är därför sannolikt att du får fortsätta med Waran även efter genomförd elkonvertering. Detta då blodproppsrisken på grund av flimret i ditt fall är större än risken för blödning med Waran. Du anger besvär med svår andfåddhet och nattlig hosta. Här är det viktigt att din behandlande läkare utreder om besvären orsakas av flimret, och/eller om hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Detta kan fastställas med så kallad ultraljudsundersökning av hjärtat.