Jag undrar vad diabetes och förmaksflimmer har för samband? Varför löper man större risk för flimmer om man har diabetes?

 

Svar:

Förmaksflimmer orsakas av många olika faktorer/tillstånd. Genom studier har vi förstått att hjärt-kärl sjukdom är en viktig orsak till flimmerutveckling. Och diabetes är i sin tur en viktig orsak till utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

Förenklat ger en försämrad blodsockerkontroll (diabetes) ökad risk för hjärt-kärl sjukdom (exempelvis högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt), vilket i sin tur ökar risken för utveckling av förmaksflimmer. Där kan förstås finnas fler kopplingar mellan diabetes och förmaksflimmer som vi idag har dålig kännedom om.