Under en prostataoperation konstaterades att jag led av förmaksflimmer. Senare undersöktes jag noggrannare och ordinerades Seloken och trombyl. Mådde egentligen ganska bra men blev efterhand sämre. Efter en svimning o en misstänkt ”TIA” minskade jag självmant ner på Selokenet och senare i samråd med husläkaren, efter en blodtryckskontroll, helt. Hela mitt liv har jag av ärftlighet (min far) haft väldigt lågt blodtryck o har konstaterat efter att ha köpt en bra mätare att så är fallet nu också. Efter vad jag förstår är flimmer och lågt blodtryck ingen bra kombination och enligt husläkaren finns ingen medicin mot lågt blodtryck. Jag har börjat dricka kaffe (bieffekter?) igen av den anledningen och min fråga är om det finns annat man kan göra för att höja trycket till en rimligare nivå. I snitt c:a 105/75 puls 65 i vila, är 65 år, flimrar sporadiskt och brukar ta en Bamyl vid kraftigare flimmer och det tycks lindra.

Svar

I praktiken saknas möjligheter att höja blodtrycker annat än i akuta situationer, som ju inte är aktuellt här. Regelbunden motion och goda matvanor eventuellt med en del extra salt hjälper ofta till viss del.