Fick efter en ryggoperation för 4 månader sedan hjärtflimmer akut, en obehaglig upplevelse. Korta uppehåll 1,5 sek i hjärtverksamheten, hävdes. Undrar nu om en ny ryggoperation som planeras kan omintetgöras av ev. fortsatt lindrigt flimmer?

Svar: Jag kan inte se att en episod av postoperativt flimmer utgör hinder för nytt operativt ingrepp. Däremot kanske det motiverar utvidgad preoperativ utredning, som ultraljudsundersökning av hjärtat och kontroll av sköldkörtelhormon med blodprov.