Om man på resa i utlandet skulle få en attack av förmaksflimmer som går över av sig själv, ökar då risken för proppar på hemresan?

Svar

Idag vet vi inte om propp-risk är relaterat till antal flimmerattacker, eller till längd av varje flimmerattack. Däremot vet vi att propp-risk vid flimmer är relaterat till hög ålder, förekomst av högt blodtryck, diabetes, nedsatt pumpförmåga i hjärtat. Risken för propp är också förhöjd om man tidigare drabbats av propp vid flimmer.