April 09 var jag på förmaksflimmerablation men flimret kom tillbaka efter ca 3 mån. I samband med detta upptäcktes en förkalkning i ett kranskärl. Jag var under aug/sept 09 åter på ablation men det gick inte att göra något, det fanns inget läckage i förmaket. Nu har jag varit på kranskärlsröntgen och det var 2 förträngningar på ett kranskärl som åtgärdades. Kan förträngningarna ha varit en bidragande orsak till att flimret kom tillbaka? Jag har gått med flimmer sedan aug/sept 09. Strax före sista ablationstillfället gjordes 2 st elkonverteringar men flimret kom tillbaka endast några minuter efter att jag vaknat. Finns det större chans att en elkonvertering ger bättre resultat efter att kranskärlet har åtgärdats?

Svar

Vi vet att risken för flimmer ökar om man har annan samtidig hjärtsjukdom såsom kärlkramp. Det är svårt att säga om chansen att bibehålla normal puls efter en elkonvertering nu är ökad efter lyckad ballongsprängning. Ett sätt att ta reda på detta är förstås att du genomgår ytterligare ett elkonverteringsförsök. Du bör diskutera din situation med din ansvarige läkare. Här får man också väga de besvär du har av flimret mot de möjliga åtgärder som återstår för att hålla flimret borta.