Hade Fladder för ca 1 år sedan och fick en omstart inom 24 timmar, en gång och är satt på Waran! Hur länge måste man äta dessa piller. Har gjort by-pass op för ca 11 år sedan. 4 kärl förbikopplade. Äter nu Imdur, Seloken, Amias, Lipitol och enligt en del läkare säger att man bör äta dem 1 år minst. Andra läkare säger att man kan upphöra att ta Waran om man inte fått återfall av fladder på 1 år. En del läkare säger att jag måste ta waran hela livet för att vara säker! Vad gäller?

Svar

Man gör en riskbedömning på samma sätt om man haft fladder som flimmer enligt det som kallas CHADS2-score, som finns på hemsidan. Har man mer än 1 poäng brukar man rekommendera livslång Waranbehandling om det inte finns andra orsaker som talar emot.