Jag har problem med mina sockervärden. Klarar mig dock med diet än så länge. Känns som om mina problem med förmaksflimmer (har åkt in på sjukhus ett par ggr för det)hänger ihop med om jag ätit sött. T.ex.en satsumas eller lite glass. Problemen kvarstår då dagen efter. Jag får väldiga problem med att gå i trappor jag normalt klarar helt obehindrat.Problemet yttrar sig på så sätt att jag kan gå uppför en kortare trappa men får stå och vila länge när jag kommit upp. Det känns som om hjärtat inte hinner med. Det dröjer en stund innan det är i kappp.Det är inte vanligt flås som man får vid ansträngning.

Svar

Det finns ett känt samband mellan diabetes och ökad risk för förmaksflimmer. I vilken mån tillfälliga svämningar mot höga blodsockernivåer kan leda till att förmaksflimmer kommer igång är däremot inte känt men kan mycket väl vara möjligt.