Svar

Det kan finnas flera skäl till att du inte blev elkonvertering på akuten. Ett skäl kan vara att ditt flimmer stått längre än 48 timmar eller att du var osäker på när flimret startade. När man bedömer om ett flimmer kan elkonverteras akut eller ej måste man veta när flimret startade. Ju längre ett flimmer står ju större är risken att blodproppar bildats i hjärtat. Vid en elkonvertering kan dessa blodproppar fara iväg i blodet och ge upphov till t ex stroke med risk för allvarlig förlamning och till och med död. Om flimret stått längre än 48 timmar eller vid osäker debut avstår man elkonvertering av dessa skäl och påbörjar istället blodförtunnande behandling med Waran. När Waranvärdet (PK-INR) legat mellan 2-3 i minst tre veckor (veckovisa kontroller) är det tillräckligt säkert att genomföra en elkonvertering. Om detta är fallet för dig kan elkonvertering således kunna komma ifråga i ett senare skede. Ett annat skäl till att man kan avstå elkonvertering är om flimret inte medför några besvär. I detta fall har man inget eller bara lite att vinna med elkonvertering. Du får diskutera med din ansvarige läkare så att du förstår vad som gäller för dig.