Jag har hört att det var några nya liknande medel på gång.

Svar

Idag finns inget fullgott alternativ till Waran på marknaden. Ett antal alternativ, såväl i sprutform som i tablettform, är under klinisk prövning och lär godkännas för användning vid förmaksflimmer inom något (några) år. Dessa läkemedel kommer sannolikt inte vara effektivare än Waran, men man kommer inte behöva kontrollera graden av blodförtunning med återkommande blodprover (krävs för Waran) vilket kan underlätta för patienten. Det finns dock en risk med att inte kontrollera graden av blodförtunning: Då läkemedlets effektivitet inte kontrolleras är det helt upp till patienten att komma ihåg att ta tabletterna. Vi vet från tidigare erfarenhet att många patienter med tiden slutar ta sina tabletter framför allt vid sjukdomar som inte ger några symtom (till exempel vid höga blodfetter). Vi läkare kommer således med dessa nya blodförtunnande mediciner ha en mycket viktig uppgift i att informera om vikten att inte glömma bort att ta medicinen. Risken för blodproppsbildning kommer snabbt tillbaka när man slutar ta medicinen. Dessutom finns idag inget motgift för dessa läkemedel om en blödning uppstår. För Waran finns idag effektivt motgift.