Jag är 60 år och har attackvis förmaksflimmer sedan ca 4 år. Perioderna pågår vanligtvis 1-2 dygn och har hittills gått över av sig själva men har blivit mer frekvent på senaste tiden. Tidigare fått Metoprorol 2 x 100 mg, fick byta till Sotalol 2 x 80 mg. Ingen förbättring efter ca 2 mån. Finns det andra alternativ som kan/bör prövas när det gäller medicineringen. Vad kan jag kräva av sjukvården?

Svar:
Där finns alternativ till Metoprolol och Sotalol. Vad som är möjligt i läkemedelsväg (eller annan behandling) måste du diskutera med din behandlande läkare.