Jag är en fö frisk person. Aldrig haft hjärtbesvär. Något högt kolesterol (6.7) men kvoten är bra därför ingen medicin. För 1 v sedan hade jag ett vecko-EKG kopplat pga att jag från och till haft hjärtklappning. Dock med dagar, veckor mellan besvären. Under tiden jag hade EKG hade jag bara symtom 1 dag, men då var det ofta. Doktorn ringde mig och sa att jag hade förmaksflimmer. Har nu T Metoprolol 50 mg 1×1 samt T Trombyl 160 mg 2×1. Nu känner jag mig så rädd. Hur rädd skall jag vara? Är det här likvärdigt med en person som haft hjärtinfarkt?

Svar

Förmaksflimmer uppkommer ofta hos hjärtfriska personer, där den vanligaste bidragande orsaken är högt blodtryck. Det är en elektrisk rubbning i hjärtats förmak, som inte är skadligt för hjärtat som en hjärtinfarkt och inte påverkar hjärtats pumpkraft så länge det inte får fortgå att rusa länge utan behandling. Den behandling Du har fått är den vanligaste att börja med vid paroxysmalt förmaksflimmer som kommer och går i attacker. Dosen Metroprolol 50 mg är relativt liten och kan behöva ökas för att få bäst effekt, men det kan Du diskutera med Din läkare om. Du har även förebyggande behandling mot blodproppsbildning med Trombyl, vilket oftast är nödvändigt vid förmaksflimmer. Du kan leva som vanligt med förmaksflimmer och det finns mer hjälp att få om besvären blir värre.