Har pacemaker, förmaksflimmer och äter Waran. Finns det något annat än Waran för att se till så man inte får blodproppar? (Går det att operera?) Tar även tre olika tabletter för högt blodtryck.

Svar:
Som regel anser man idag att operation (ablation) mot flimmer inte tar bort behovet att fortsätta behandling med antikoagulantia (ex Waran). Idag finns dock alternativ till Waran, men vid en väl fungerande Waranbehandling finns sällan skäl att byta till dessa nya antikoagulantia. Detta kan du diskutera med din behandlande läkare.